Качество

В синхрон с Вашите стандарти за качество!

В „Анона Трейд” ЕООД изпълняваме производствените дейности в синхрон с най-високите стандарти за качество, хигиена, чистота и безопасност на продуктите.

  • Следваме Добрите производствени практики за да осигурим качество на продуктите;

  • Непрестанно усъвършенстваме Системата си за управление на качеството за да посрещнем изискванията на нашите клиенти

  • Контрол на хигиената и проверките на държавните органи, както и собствената ни мониторингова програма гарантират високо ниво на безопасност на храните

  • Чрез изградената Система на проследимост успяваме да достигнем до производителя на суровина дори и след реализация на продукта.

  • Развиваме уменията си чрез специализирани програми за обучение на персонала.

  • Два пъти годишно извършваме вътрешни одити, търсейки развитие и подобрение при процесите на управление.

  • Гледаме на одитите от други фирми като неизменен компонент от методиката за откриване на допълнителни възможности за развитие.

  • Анона е сертифицирана по следите стандарти: HACCP, ISO 9001:2015, BRC, SA 8000, FDA и SEDEX
  • За сезон 2020 ни предстои сертификация и на БИО ПРОИЗВОДСТВО